Privacy Policy - TM Skip to content

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: אפריל 2022

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: אפריל 2022

מדיניות פרטיות

טי אנד אם ישראל בע"מ (ביחד עם החברות הקשורות לה – "T&M", "הקבוצה" או "אנחנו") היא קבוצת חברות הפועלת בארבעה תחומים: שמירה ואבטחה, הגנת סייבר, מוקד ומיגון אלקטרוני וניקיון ואחזקה ("השירותים").

מסמך זה מתאר כיצד אנו אוספים, מעבדים ומשתפים מידע אישי ("מידע") על גולשים ("אתם") המבקרים באתר האינטרנט שלנו בכתובת  www.tmprotection.co.il ("האתר").

בפרט, מסמך זה עוסק בנושאים הבאים:

1. איזה מידע אנו אוספים?
2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?
3. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?
4. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות לאיסוף מידע?
5. כיצד נעמוד אתכם בקשר?
6. כיצד אנו מאבטחים את המידע?
7. כיצד ניתן לממש את זכויותיכם במידע?
8. יצירת קשר ועדכונים

אנא קראו מסמך זה בעיון וודאו שהבנתם את האמור בו וכי אתם מסכימים לו במלואו. המשך שימוש באתר משמעו כי נתתם את הסכמתכם לעיבוד המידע שלכם על ידי T&M ונותני השירות שלה למטרות ובאופנים המפורטים במסמך זה. יובהר שלא חלה עליכם דרישה חוקית למסור לנו מידע כלשהו. בהתאם, אם אינכם מסכימים לעיבוד כאמור – אנא הימנעו משימוש באתר.

1. איזה מידע אנו אוספים?

 • מידע שנאסף או נוצר באופן אוטומטי: כשאתם מבקרים באתר, אנו עשויים לאסוף פרטים טכניים מסוימים עליכם או על המכשיר והתוכנה שבאמצעותם עשיתם כן. אנו אוספים פרטים אלה או יוצרים אותם באופן עצמאי, באמצעות התוכנות והמכשירים שברשותנו או בעזרת צדדים שלישיים שמעניקים לנו שירותים (כמפורט בסעיף 3), לרבות באמצעות שימוש בקבצי "עוגיות" וטכנולוגיות איסוף מידע אחרות (כמפורט בסעיף 4).
  בהתאם לנסיבות ולמידע שהעמדת לרשותנו, פרטים אלה עשויים לכלול נתוני מיקום, קישוריוּת, נתונים טכניים ונתוני שימוש; כתובות IP, רשתות אלחוטיות, אנטנות סלולריות ונקודות גישה ל-Wi-Fi; נתונים לא-מזהים לגבי המכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן שבאמצעותם ניגשתם לאתר; ורישומי פעילות, תקשורת וביצועים, לרבות בנוגע לתקלות או "באגים" שחוויתם במהלך הביקור באתר.
 • מידע שמסרתם לידינו: אם תבחרו לעשות כן במהלך הביקור באתר, יתכן שתמסרו לנו פרטי מידע מסוימים באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר. מידע כאמור עשוי לכלול את שמכם, פרטי קשר שלכם (טלפון או כתובת דוא"ל) וכל מידע שתבחרו למסור בתוכן ההודעה.

 

 1. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?

אנו אוספים מידע ומשתמשים בו למטרות הבאות:

 • הפעלת האתר ותחזוקתו;
 • פיתוח ושיפור האתר והתאמה אישית של חווית הגלישה שלכם ושל אחרים, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
 • יצירת קשר אתכם לפי בקשתכם;
 • הפקה והצגה של פרסומות ותכנים שיווקיים ביעילות רבה יותר, לרבות פרסום מבוסס הקשר, התנהגות ותחומי עניין, בהתבסס על פעילות הגולשים באתר, העדפותיהם ונתונים אחרים העומדים לרשותנו או לרשות שותפינו העסקיים;
 • יצירת תובנות הקשורות ללקוחות, משתמשים וקהלי היעד שלנו, אשר מאפשרות לנו לטייב ולשפר את פעילות השיווק והפרסום שלנו, ואת השירותים והמוצרים שלנו;
 • אבטחת המידע שאנו מעבדים, לרבות כדי למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה או תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • עמידה בהוראות כל דין החל עלינו.
 1. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?

לצורך המטרות המפורטות במסמך זה וכמתואר מטה, ייתכן שנמסור מידע עליכם לצדדים שלישיים מסוימים, כולל רשויות אכיפה ופיקוח, ספקים המעניקים לנו שירותים וחברות אחרות בקבוצה.

 • ציות להוראות הדין ובתי המשפט: אנו עשויים למסור מידע לרשויות רגולטוריות וגורמי אכיפה או להעניק להם גישה אליו, אם נסבור בתום לב: (א) שחלה עלינו חובה חוקית לעשות כן (למשל, מכוח צו שיפוטי); (ב) שהדבר נדרש לטובת חקירה, מניעה או סיכול של פעילות בלתי חוקית ועוולות אחרות, חשודות או ידועות.
 • נותני שירות: T&M מסתייעת בחברות חיצוניות לקבוצה לשם ביצוע שירותים המשלימים לשירותיה. אלה עשויים לכלול שירותי אחסון שרתים, רשתות אספקת תוכן (CDNs), אבטחת מידע וסייבר, איתור הונאות ומניעתן, ניטור נתונים וניתוחם, והיועצים העסקיים, המשפטיים והכלכליים שלנו (יחדיו: "נותני שירות"). נותני השירות של T&M עשויים לקבל גישה למידע שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה התקשרנו עמם, והם יהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורך מטרות אלו.
 • אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים:האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ולשירותים שהם מציעים, כגון שותף עסקי של T&M או כל גורם אחר שקישור לאתר האינטרנט שלו עשוי להופיע באתר הקבוצה. אתרים חיצוניים כאמור וכל מידע עליכם שעשוי להימסר או להיות מעובד באמצעותם, כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים, ולא להוראות מסמך זה. אנו מעודדים אתכם לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם אתרים וגורמים חיצוניים.
 • הגנה על זכויות ובטיחות: אנו עשויים למסור מידע עליכם לגורמים אחרים אם נסבור בתום לב שמסירתו תסייע להגן על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של T&M, עובדי הקבוצה, נותני השירות שלה, לקוחותיה, המבקרים באתר, או כל אדם או גורם אחר.
 • חברות בקבוצת T&M: אנו עשויים לשתף מידע באופן פנימי בין חברות הקבוצה למטרות המפורטות במסמך זה. בנוסף, אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה בקבוצה או במי מהחברות בה, לרבות בעקבות השקעה, מיזוג או רכישה של נכסיה, הקבוצה תהא רשאית לשתף את המידע עליכם עם הצדדים המעורבים באירוע כאמור, ככל שהדבר נדרש באופן סביר במסגרתו. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותכם במידע השמור אצלנו, נעדכן אתכם על אודותיו ועל האפשרויות שלכם בנוגע אליו באמצעות הודעה בולטת באתר.

יובהר שאנו רשאים לשתף ולמסור את המידע עליכם בדרכים נוספות, בכפוף לאישורכם המפורש, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע לאנונימי באופן שאינו מאפשר לזהות אתכם באמצעים סבירים, ולו בעקיפין.

 1. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?

קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן המאוחסן על דפדפן המחשב או הטלפון הנייד שלכם כשאתם מבקרים באתרי אינטרנט. קובצי "Cookie" מסוימים מוסַרים כשאתם עוזבים את האתר (אלה נקראים "קבצים זמניים"), ואילו קבצים אחרים נותרים לפרקי זמן ארוכים יותר (אלה נקראים "קבצים קבועים"). אנו משתמשים בשני הסוגים.

האתר משתמש בקובצי "Cookie", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות ניטור אחרות על מנת לסייע לנו להפעיל, לאבטח ולשפר את פעולת האתר שלנו, להתאים באופן אישי את חוויית הגלישה שלכם, וכן לנטר ולנתח את הפעילות השוטפת שלנו ושל הגולשים באתר למטרות המפורטות במסמך זה.

אף שאין שינוי באופן הפעולה שלנו בתגובה לסימון "אל תעקוב" (“Do Not Track”) בשדה כותרת ה-HTTP של הדפדפן, רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לשלוט בקבצי Cookie, כולל בחירה אם לקבל או לדחות קבצים כאלה ואם להסיר קבצים קיימים. באפשרותכם להגדיר ברוב הדפדפנים שברצונכם לקבל עדכון בגין כל קובץ Cookie, או שקבצים כאמור ייחסמו באופן זמני או קבוע.

 1. כיצד נעמוד איתך בקשר?

דברי פרסומת: בכפוף להסכמתכם, אנו עשויים לפנות אליכם בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל לגבי שירותים חדשים, מבצעים, אירועים, הצעות מיוחדות וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אתכם. הודעות כאמור עשויות להישלח בכל אמצעי העומד לרשותנו ליצירת קשר אתכם, כגון דוא"ל, שיחת טלפון והודעת SMS. אם אינכם מעוניינים לקבל דברי פרסומת כאלה, באפשרותכם לעשות כן בכל עת בדוא"ל לכתובת info@tmprotection.co.il  או לפעול בהתאם להוראות ל"הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה" או "שינוי העדפות דוא"ל" שיופיעו בדברי הפרסומת שיישלחו אליכם.

 1. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

אנו נוקטים אמצעי אבטחה פיזיים, טכנולוגיים וארגוניים בהתאם לנוהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה, על מנת להגן על המידע ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו.

עם זאת, חשוב שתהיו מודעים לכך שללא תלות באמצעי האבטחה הננקטים, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט, ובהתאם, T&M אינה יכולה להבטיח שהאתר יהיה חסין מפני כל תקלה, פריצה, חדירה או כל שימוש אחר לרעה.

 1. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?

בהתאם לזכאותכם לכך לפי דין (אם ישנה), באפשרותכם לבקש לעיין במידע על אודותיכם ששמור אצלנו, ובמקרה המתאים לבקש לתקן מידע כאמור, בפניה לדוא"ל info@tmprotection.co.il  במקרה הצורך, יתכן שנבקש מכם פרטים ומסמכים נוספים על מנת שנוכל לאמת את זהותכם ולוודא שמידע כאמור ייחשף רק בפני מי שאליו או אליה הוא מתייחס.

 1. עדכונים ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: האמור במסמך זה עשוי להתעדכן מעת לעת באמצעות גרסה מתוקנת שלו באתר. ככלל, הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה. אם נסבור שעדכון או תיקון כאמור כוללים שינויים מהותיים, תינתן על כך הודעה מוקדמת באתר או באמצעי תקשורת אחרים שעומדים לרשותנו. בתום התקופה שתצוין באותה הודעה, כל התיקונים ייחשבו כמוסכמים עליך.

יצירת קשר: אם יש לכם הערות או שאלות כלשהן בנוגע למסמך זה או לפרטיות המידע שלכם שמוחזק בידינו, אנא צרו קשר בדוא"ל ל info@tmprotection.co.il

דילוג לתוכן